Muséet Viséum

Konstmuséet Viséum är barnens arena för att visa konst på förskolan Solstrålen i Vetlanda Kommun. Kommunikation med omvärlden. Undersökande och kreativt arbete. Identifikation och socialt arbete. Estetisk och motorisk utveckling. Vi provar många olika verktyg och ser på konstnärliga uttryck i olika sammanhang. Upplevelseövningar, träning, upprepning. Eget konstnärligt arbete.

Så kom Viséum till > > > Konstmuseet Viséum på förskolan Solstrålen